Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Fundacja Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew powołana została w roku 2011 przez fundatorów – cztery podmioty związane z Grupą POLMLEK, mecenasem kultury i dziedzictwa narodowego, właścicieli Zamku Gniew:

 1. Zamek Gniew Sp. z o.o. w Gniewie
 2. Polmlek Sp. z o.o. w Warszawie
 3. Polmlek Raciąż Sp. z o.o. w Raciążu
 4. Spółdzielnia Mleczarska Polmlek- Maćkowy w Gdańsku.

W tym samym roku nastąpiło połączenie z Fundacją Zamek w Gniewie, do 2010 roku zarządzająca Zamkiem w Gniewie.  

Głównym celem Fundacji jest:

 1. Organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności w dziedzinie;
  • kultury, sztuki oraz dziedzictwa kulturalnego
  • nauki, oświaty i wychowania
  • ochrony i promocji rzemiosł dawnych i ginących zawodów
  • turystyki i promocji lokalnych produktów turystycznych
  • ochrony zabytków pochodzenia przyrodniczego i antropologicznego
  • ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych
  • przeciwdziałania patologiom społecznym
  • rozwoju zasobów ludzkich
 2. Odbudowa i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów Wzgórza Zamkowego w Gniewie.
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości historycznej i kulturalnej.
 4. Popularyzowanie osiągnięć oręża polskiego i europejskiego.
 5. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 6.  Działanie na rzecz integracji europejskiej.


Siedzibą Fundacji jest Zamek Gniew, największa twierdza Zakonu Krzyżackiego na Pomorzu. Zbudowany na przełomie XIII i XVI wieku pierwotnie pełnił funkcję siedziby komtura i konwentu krzyżackiego. W czasach I Rzeczypospolitej władali zamkiem starostowie, najsławniejszy z nich to największy wódz w historii Polski, król Jan III Sobieski. W kolejnych wiekach Zamek wielokrotnie przebudowywany pełnił funkcję koszar, spichlerza i ciężkiego więzienia. Spłonął prawie doszczętnie w 1921 roku, pozostając w stanie ruiny do roku 1968. Przez kolejne lata historyczne obiekty Wzgórza Zamkowego podlegają gruntownej odbudowie i przekształcane są na międzynarodowe centrum kultury, turystyki i edukacji historycznej. W dawnych koszarach powstał kolejny nowoczesny  czterogwiazdkowy Hotel Rycerski, a Pałac Marysieńki oferuje komfortowe noclegi w pokojach z zachwycającym widokiem na Dolinę Wisły. Zadaszony Dziedziniec Zamku  to niezwykła przestrzeń o powierzchni ponad 450 m², pełniąca funkcję sali koncertowej, konferencyjnej i bankietowej. Kaplica zamkowa gości liczne Pary Młode, a przyjęcia weselne w Zamku Gniew sławne są na całym świecie.


Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew realizuje niepowtarzalne spektakle, widowiska i ekspozycje, realizowane w odrestaurowywanych zamkowych komnatach
i na terenie pięknie zagospodarowanych przedzamczy.

Najważniejsze cykliczne przedsięwzięcia Fundacji to:

Podróż w Przeszłość – weekendowe cykle spektakli historycznych realizowane w miesiącach czerwiec-sierpień. W trakcie ”Podróży …” Goście Historycznego Parku Rozrywki, zlokalizowanym na przedzamczu południowym, uczestniczą w Salwie Armatniej, podziwiają starcia na kopie Rycerzy Gniewu czy też ekscytują się  egzercerunkami piechoty szwedzkiej potykającej się z dumą polskiego oręża – niezwyciężoną Husarią.

Międzynarodowy Turniej Rycerski Króla Jana III – jeden z najbardziej prestiżowych na świecie turniejów joustingowych, najbliższy w formie piętnastowiecznym turniejom rozgrywanym w całej Europie, z udziałem wybitnych zawodników skupionych w światowych federacjach joustingowych.

VIVAT VASA ! Bitwa pod Gniewem 1626 – pierwsza w Polsce wielka inscenizacja historyczno-batalistyczna ukazująca wojskowość i obyczaj siedemnastego wieku z udziałem grup rekonstrukcji historycznych z Polski, Czech, Francji, Ukrainy, USA, Szwecji.

Fundacja realizuje bogaty program edukacyjny skierowany do uczniów polskich szkół. Żywe Lekcje Historii przyciągają do Zamku Gniew kilkadziesiąt tysięcy młodzieży rocznie.

Kadrę zawodową Fundacji stanowią profesjonalni rekonstruktorzy historyczni, realizatorzy i uczestnicy największych inscenizacji historycznych oraz licznych programów telewizyjnych i produkcji filmowych, tak Polskich jak i zagranicznych:

 • Wielkie Zamki Europy – Discovery Channel
 • Dom Wielki Jak Zamek – TVP
 • Zaproszenie – TVP Polonia
 • Krzyżacy – Powstanie, Potęga, Upadek – Discovery Channel
 • Obieżyświat – Travel Channel
 • Tajemnice Zamków Północy – TVP
 • Kawa czy Herbata - TVP
 • Podróż do Przeszłości - TVP Historia
 • Łowcy Historii – TVP
 • Tajemnice Historii – Fokus TV
 • Oczekując Pana – TVP
 • Między Ziemią a Niebem - TVP
 • Błogosławiona wina – TBA Group
 • Habit i Zbroja - TVP
 • Ottomans v Christians – The Battle for Europe – Discovery Channel


Fundacja patronuje lokalnym stowarzyszeniom i grupom rekonstrukcji historycznej, współpracując z nimi w realizacji celów statutowych. Do tego grona należą miedzy innymi:

Stowarzyszenie Żółty Regiment Piechoty
Najstarsza w Polsce grupa rekonstrukcji historycznej odtwarzająca wojskowość siedemnastowieczną autoramentu cudzoziemskiego. Regiment w sile 35 oficyjerów i gemajnów, dowodzonych przez pułkownika Tada von Lenz, uczestniczy w inscenizacji „VIVAT VASA! - Bitwa pod Gniewem 1626”. Dzielnych wojaków spotkacie  podczas „Egzercerunków Wojennych” czy regularnej „Salwy Armatniej na Anioł Pański”. Regiment wspiera ochoczo Jego Wierny Przyjaciel  Pan Bjorn Adil Gysell z ALARMTECH Polska.

Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego
Najlepsza i najliczniejsza w Polsce chorągiew husarska, której rotmistrzem jest Jego Miłość Pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Porucznikostwo chorągwi powierzone zostało Panu Jarosławowi Stuczyńskiemu, kasztelanowi gniewskiemu. Wedle najnowszego regestru w chorągwi służy 40 ludzi godnych do wojowania. Sprawność orężną roty  ujrzeć można w trakcie comiesięcznych „Ćwiczeń Wojennych”  lub w Internecie pod hasłem „Gniew Husarii”.

 Chór Gregoriański Schola Cantorów Gymevensis
Założony w 1991 roku przez Jarosława Struczyńskiego i  Augustyna Rąbałę – pierwszego kantora i dyrygenta, jest jednym z nielicznych amatorskich chórów gregoriańskich na świecie.  Skupia ludzi różnych profesji, związanych pasją śpiewania chorałów. Efektem ciężkiej i wytrwałej pracy są liczne nagrane płyty, koncerty we Francji, Portugalii czy Niemczech. Najpiękniej jednak chór brzmi
w zamkowej kaplicy w trakcie opraw liturgicznych Mszy Świętych  czy podczas spektaklu „Nieszpory Gregoriańskie”.


Rycerze Gniewu

Grupa Przyjaciół, miłośników tradycji i historii, których przed ponad dwudziestu laty połączyła idea odbudowy i ożywienia Zamku Gniew. Uczestniczą w wielu prestiżowych przedsięwzięciach rekonstrukcji historycznych oraz produkcjach filmowych w Polsce i na świecie. Zdobyli  ogromną wiedzę i doświadczenie, które czyni z Nich profesjonalny zespół rekonstruktorów oraz organizatorów imprez. Pasjonuje ich  średniowieczne rycerstwo i jego etos. Stają w szranki turniejowe, krusząc kopie z największymi sławami światowego joustingu.

Fundacja kontynuuje również współpracę zagraniczną, w tym ze Stowarzyszeniem „Les Compagnons du Tour de France” z Francji oraz Royal Armouries Museum w Leeds z Wielkiej Brytanii.
Realizując swój główny cel statutowy Fundacja zrealizowała kilka projektów finansowanych z funduszy europejskich, w tym:

Adaptacja dziedzińca zamkowego w Zamku w Gniewie na całoroczną przestrzeń teatralno-koncertową. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Prorgamu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

Gniew, Zamek Krzyżacki (XII, odbud. XX w.) prace zabezpieczające i konserwacja elewacji ceglanych dziedzińca. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 „Ochrona Zabytków”.

Zamek Gniew to magiczne miejsce gdzie historia ożywiana przez Europejski park Historyczny w Zamku Gniew  łączy się z wysoką jakością usług turystycznych. Warto tu zajrzeć i …. Opanować Gniew!  

Zapraszamy do odwiedzania naszych sponsorów w przestrzeni internetowej:

 

@fortuna_polska

https://pl-pl.facebook.com/fortuna/

https://www.instagram.com/fortuna_polska/

 

@GrupaPolmlek

https://www.facebook.com/GrupaPolmlek/

www.polmlek.com

 

 

Nasi sponsorzy